ข้อมูลส่วนตัว

สถานที่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อ และจัดส่งเอกสาร

ข้อมูลธนาคาร

อาชีพ

ชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์

บัตรอนุญาตนายหน้า (ถ้ามีโปรดระบุ)

ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยโดยตรง

เอกสารการสมัคร (ตัวอย่างด้านล่าง)

ไฟล์แนบ .jpg หรือ pdf

ไฟล์แนบ .jpg หรือ pdf

1. บุคคลธรรมดา

 • 1.1 สำเนาบัตรประชาชน
 • 1.2 สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)
 • 1.3 สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย (ถ้ามี)
 • 1.4 หลักฐานการโอนเงิน 200 บาท

2. นิติบุคคล

 • 2.1 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
 • 2.2 ภ.พ.20
 • 2.3 หนังสือรับรองบริษัท ไม่เกิน 3 เดือน
 • 2.4 สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)
 • 2.5 สำเนาบัตรนายหน้า (ถ้ามี)

3. ชาวต่างชาติ

 • 3.1 สำเนา Passport
 • 3.2 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 • 3.3 สำเนาบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)


สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ ศรีกรุง ชาแนล
โทรศัพท์ 065-423-2425 หรือ Line ID : @srikrungchannel
หลังจากท่านได้รับรหัสแล้ว สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ จากศรีกรุงโบรกเกอร์ ในราคาสมาชิก ได้ทันที ทั้งนี้ผู้ที่จะสมัครยินยอมให้ ศรีกรุง ชาแนล สมัครสมาชิกศรีกรุงโบรกเกอร์แทนได้ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมา