• srikrungchannel@gmail.com
  • 065-423-2425

การขายผลิตภัณฑ์

การขายผลิตภัณฑ์

บริการด้านสินค้าประกันภัยครบวงจร และการให้บริการในด้านอื่น ๆ จึงจำเป็นต้องศึกษาสินค้าให้ลึกซึ้ง

การขายสินค้ามีหลายวิธี

-การขายแบบออฟไลน์ เช่นติดป้ายไวนิลหน้าร้าน ขายคนรู้จัก เพื่อน ญาติ หรือการออกบูธ แจกใบปลิวที่มีคนสัญจร

-การขายแบบออนไลน์ เช่นการยิงเพจ เฟสบุ๊ค โดยการสร้างคอนเท้นต์ให้เหมาะสมกับกลุ่ม YouTube Instagram Twitter หรือ TikTok

แบ่งปันสิ่งนี้

ดูอนิเมะ