• srikrungchannel@gmail.com
  • 065-423-2425

บัตรนายหน้า

บัตรนายหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพื่อสอบบัตรนายหน้าวินาศภัย หรือบัตรนายหน้าประกันชีวิต เพื่อจัดตั้งสำนักงานในอนาคต

วิธีการได้บัตรนายหน้า ต้องทำอย่างไร?

ขั้น 1 ให้เราไปหาเนื้อหาติว สามารถหาได้จากในเว็บไซต์ เพื่อเห็นภาพรวมของการสอบ คลิปติวสอบ และ ข้อสอบ สำคัญมาก เพราะถ้าคุณทำข้อสอบมากพอโอกาสผ่าน 100 เปอร์เซ็นต์

ขั้น 2 ลงสมัครสอบในเว็บไซต์ของคปภ

http://www1.oic.or.th/th/eservice/index.php/testing 

จะมีการเปิดสอบทุกวันที่ 1, 11, 21 ของทุกเดือน

สนามสอบในกรุงเทพ

·       เลือกวันเปิดสอบได้ในวันทำการ

·       สถานที่จัดสอบที่รัชดา , ม.สวนสุนันทา , ม.เอเชีย และเราอาจจะเลือกสนามสนอมในเขตปริมณฑล ดูจากตารางสถานที่สอบได้

สนามสอบต่างจังหวัด

·       เลือกวันเปิดสอบได้ในวันทำการ

·       สถานที่จัดสอบในจังหวัดที่มี คปภ ตั้งอยู่ ไม่ได้มีการจัดทุกจังหวัด เราดูสถานที่ในเว็บ คปภ


แบ่งปันสิ่งนี้

ดูอนิเมะ