• srikrungchannel@gmail.com
  • 065-423-2425

แผนการตลาด แบบ MGM

แผนการตลาด แบบ MGM

รายได้ศรีกรุงโบรคเกอร์ MGM (MEMBER GET MEMBER) การสร้างรายได้ “ค่าแนะนำ ศรีกรุงโบรคเกอร์” รายได้เป็นแสนต่อเดือน โดยไม่ต้องลงทุน ทำเป็นอาชีพเสริม หรือจะทำเป็นอาชีพหลัก ก็ทำได้หลังเลิกงาน

ศรีกรุง MGM คือรายได้จากแผนการตลาดที่ศรีกรุงโบรคเกอร์ ออกแบบมาเพื่อสมาชิกทุกระดับตำแหน่ง ให้สามารถสร้างรายได้ไร้ขีดอย่างไม่จำกัด ยิ่งทำมากรายได้ก็ยิ่งมาก ซึ่งแผนการตลาด MGM นั้นก็เปรียบเสมือนการขายสินค้ารูปแบบหนึ่ง แต่เป็นการขายแบบแนะนำบอกต่อ Member Get Member บุคคลรอบข้างที่คุณรู้จัก หรือลูกค้าให้มาสมัครสมาชิกในระดับ 6 (Member) เพื่อรับส่วนลดในการซื้อสินค้าประกันภัยในราคาราคาสมาชิก หรือแนะนำบอกต่อบุคคลรอบข้างที่กำลังมองหาอาชีพเสริม หรือกำลังมองหาอาชีพหลัก เพื่อร่วมธุรกิจประกันภัยกับศรีกรุงโบรคเกอร์

รายได้ ศรีกรุง MGM แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. รายได้ค่าแนะนำ รับ 1%
  2. รายได้ค่าสายงาน หรือรายได้ค่าค่าตำแหน่ง รับ 3%–7.1%

สมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  1. สมาชิกระดับ 6 (Member) เครือข่ายผู้บริโภค ซึ่งสมาชิกในระดับนี้จะ “ไม่มีบัตรนายหน้าประกันภัย” ซื้อใช้ได้รับส่วนลดในราคาสมาชิก และสามารถสร้างรายได้จาก การขยาย แนะนำบอกต่อ ตามแผนการตลาด MGM
  2. สามาชิกระดับ 1–5 (Bussiness Member) เครือข่ายนักธุรกิจประกันภัย ซึ่งสมาชิกในระดับนี้จะ “มีบัตรนายหน้าประกันภัย” ซื้อใช้ได้ส่วนลดในราคาสมาชิก และสามารถสร้างรายได้จาก การขาย การขยาย แนะนำบอกต่อ ตามแผนการตลาด MGM

รายได้ค่าแนะนำ คือ รายได้ที่เกิดขึ้นจากซื้อใช้สินค้าประกันภัย หรือจากยอดขายสินค้าประกันภัย ของสมาชิกที่คุณแนะนำติดตัวทั้งหมด บริษัทฯ จ่ายให้คุณเป็นรายได้ ค่าแนะนำ 1% คิดจากยอดขาย สมาชิกประเภทที่ 1 (Member) หรือสมาชิกประเภทที่ 2 (Bussiness Member)  จากเบี้ยประกันภัยสุทธิรวมทั้งหมด

      จุดเด่นรายได้ค่าแนะนำ สมาชิกสามารถสร้างรายได้ค่าแนะนำ ได้ทุกระดับตำแหน่งสมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกระดับ 6 ที่ไม่สามารถขายสินค้าประกันภัยได้ แต่สามารถสร้างรายได้ค่าแนะนำได้ทันที ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยก็ตาม สมาชิกที่ระดับตำแหน่งต่ำกว่า สามารถรับรายได้ค่าแนะนำจากสมาชิกที่ระดับตำแหน่งที่สูงกว่าคุณได้อีกด้วย

      สมาชิกระดับตำแหน่ง 1–5  เพียงแนะนำบอกต่อให้เกิดการซื้อใช้ในราคาสมาชิก หรือแนะนำบอกต่อผู้ที่มีบัตรนายหน้าประกันภัย หรือผู้ที่มีบัตรนายหน้าประกันชีวิต มาเข้าร่วมธุรกิจเพื่อขายเพียงเท่านี้คุณก็สามารถรับรายได้ค่าแนะนำได้ไร้ขีดไม่จำกัด แนะนำมากได้มาก สินค้าประกันภัย และสินค้าประกันชีวิตที่สามารถแนะนำบอกต่อให้เกิดรายได้มีมากมาย

       ค่าแนะนำ % ของระดับสมาชิก ค่าแนะนำ 1% คือ สมาชิกระดับตำแหน่ง 6 (Member) และสมาชิกระดับตำแหน่ง 1–5 (Bussiness Member) ได้ค่าแนะนำ 1% เท่ากันทุกระดับตำแหน่ง คุณจะได้รับค่าแนะนำ เฉพาะสมาชิกชั้นลูกทีมที่คุณแนะนำติดตัวเท่านั้นแบ่งปันสิ่งนี้

ดูอนิเมะ