• srikrungchannel@gmail.com
  • 065-423-2425

แบบประกัน

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ

รายละเอียดประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท ราคาไม่เท่ากัน ความคุ้มครองก็ไม่เท่ากัน ตามประเภท ชั้น 1, 2, 3

เกี่ยวกับ พรบ. รถยนต์

พรบ. รถยนต์ หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กฏระเบียบและข้อบังคับสำคัญที่กฎหมายบังคับใช้ให้รถทุกคัน

พรบ. จำเป็นแค่ไหน?

หากเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถที่ไม่มี พรบ. คุณจะต้องจ่ายค่าเสียหายและค่าชดเชยด้วยตัวเอง เพราะคุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองใดๆ จากพรบ. ทั้งสิ้น

ประกันอัคคีภัย

บ้านอยู่อาศัย อาคาร ร้านค้า สำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ทรัพย์สินภายในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ

ประกันทางทะเล และขนส่ง

การประกันภัยขนส่งสินค้า เป็นการประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่างๆ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศ และต่างประเทศ และประกันภัยอื่นๆ

ประเภทของประกันชีวิต

ประกันชีวิต มีหลากหลายชนิดมากในปัจจุบัน การที่เราจะเลือกว่าจะใช้ ประกันชีวิตแบบไหน

ประกันภัยบ้านและคอนโด

ความคุ้มครองหลักนั้นก็คือความคุ้มครองของภัยธรรมชาติ เช่น ภัยจากอัคคีภัย, ภัยจากการไฟไหม้ ฟ้าผ่า

ประกันภัยการเดินทาง

เป็นประกันภัยแบบพื้นฐานก็ว่าได้ เพราะจะให้ความคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกายของคนเดินทาง

ดูอนิเมะ