• srikrungchannel@gmail.com
  • 065-423-2425

ประกันรถยนต์ ภาคสมัครใจ

รายละเอียดแบบประกัน

รายละเอียดสรุปประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภทครับ! ราคาไม่เท่ากัน ความคุ้มครองก็ไม่เท่ากัน
- ประกันภัยชั้น (1) (ป.1, ประเภท 1) ซ่อมทุกกรณี  มีคู่กรณีหรือไม่มีก็เบิกเคลมได้ ชนต้นไม้ เสาไฟฟ้า หรืออื่นๆ รถมีรอยก็เบิกเคลมได้ครับ  แต่ประวัติการเบิกเคลมทุกอย่างจะมีผลในการคำนวณเบี้ยประกันในปีต่อไป  อาจแพงขึ้นหรือถูกลงขึ้นอยู่กับประวัติที่ผ่านมา  รถเกิน10ปี บางบริษัทรับนะครับ  รถมีรอย/มีแผลบ้าง บางบริษัทก็รับครับ ถามมาได้ครับ แต่ต้องตรวจรถกรณีทำประกันบริษัทใหม่ทุกเคสนะครับ ศรีกรุงตรวจฟรีได้ทั่วประเทศเลยครับ

- ประกันภัยชั้น (2) (ป.2, ประเภท 2) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  ซ่อมรถคู่กรณี  แต่ไม่ซ่อมรถเรา  แต่มีคุ้มครองรถหาย/ไฟไหม้ให้รถเรา
แต่ตอนนี้บางบริษัทมีคุ้มครองซ่อมรถเรานะค่ะ แต่เราต้องเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นถึงจะเบิกเคลมส่วนนี้ได้ เบี้ยไม่แพง สนใจถามได้ มีรถหาย/ไฟไหม้ให้รถเราด้วยครับ

- ประกันภัยชั้น (3) (ป.3, ประเภท 3) เบี้ยถูกที่สุด  คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก   ซ่อมเฉพาะรถคู่กรณี  (ไม่มีซ่อมรถเรา และไม่มีคุ้มครองรถหาย/ไฟไหม้)  
แต่ตอนนี้บางบริษัทมีคุ้มครองซ่อมรถเรานะครับ แต่เราต้องเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นถึงจะเบิกเคลมส่วนนี้ได้ เบี้ยไม่แพง สนใจถามได้ครับ

-️ ประกันภัยชั้น (4) (ป.4, ประเภท 4) ไม่นิยมขายแล้ว  คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินบุคคลภายนอก
 
-️ ประกันภัยชั้น (5) (2+, 3+) 
นิยมมากเพราะคุ้มครองคล้ายชั้น 1 แต่เบี้ยถูกกว่า  เพียงแต่เวลาเคลมต้องสามารถแจ้งให้ทราบถึงคู่กรณีได้ ถึงจะเบิกเคลมได้ ชนต้นไม้  ชนอื่นๆ  รอยขีดข่วน  จะเบิกเคลมไม่ได้
แต่มีบางบริษัทเพิ่มความคุ้มครองรถตกข้างทางหรือพลิกคว่ำให้ด้วย สนใจถามได้เลยครับ
      ชั้น 5 แบ่งเป็น 
       - 2 พลัส(2+)  จะคุ้มครองรถหาย/ไฟไหม้ให้ด้วย
       - 3 พลัส(3+)  จะไม่มีการคุ้มครองรถหาย/ไฟไหม้

ปัจจุบัน พันธมิตรประกันรถยนต์ และบริษัทประกันวินาศภัย ในเครือศรีกรุงมากกว่า 40 บริษัท เช่น

1 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

2 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3 บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

4 บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

5 บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

6 บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

7 บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

8 บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

9 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

10 บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

11 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน]

12 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

13 บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

14 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

15 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

16 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

17 บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

18 บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

19 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

20 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

21 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

22 บริษัท ลูม่า เฮลท์ อินชัวรันส์ จำกัด มหาชน

23 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

24 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

25 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

26 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

27 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

28 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

29 บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

30 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

31 บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

32 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

33 บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

34 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

35 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

36 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

พันธมิตรบริษัทประกันชีวิต

1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

2 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

3 บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน)

4 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

5 บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

6 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

7 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

8 บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

9 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

10 บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

รูปภาพแบบประกัน

วิดีโอแบบประกัน

ดูอนิเมะ