• srikrungchannel@gmail.com
  • 065-423-2425

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

โพสเมื่อ : 19 Jul, 2022

ารประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่ภายในประเทศ เช่น การขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ ไปยังผู้เป็นเจ้าของสินค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของสินค้า ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนส่งสินค้าเอง หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งเป็นผู้ขนส่งสินค้า ด้วยยานพาหนะที่ระบุในกรมธรรม์ารประกันภัยคุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งที่อยู่

แบ่งปันสิ่งนี้


ความคิดเห็น (0)

ไม่พบความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

ดูอนิเมะ